Съвместната ни работа по изграждането на ФВЕЦ „Продекс-1“, ни дава основание да дадем висока оценка за качеството на обслужване