За нас

Докоснете се до неизчерпаемата енергия дадена ни от слънцето

Фирмата тръгва по професионалния си път през началото на 90-те години. Основна дейност е била изграждането на електрически инсталации. През новия век добавяме и проектирането като услуга, а през 2007 година включваме комуникационните и секюрити ситеми. През годините сме изградили редица значими обекти на територията на република България.

От 2021 г. нашата основна и приоритетна дейност става изграждането на фотоволтаични системи, като искаме да предоставим на клиентите възможно най-голям набор от услуги, с цел намаляване техните ангажименти по изграждането на една такава централа. Фирмата DeBulCo, разположена в село Мусачево е първия ни клиент.