НАШИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Произвеждайте собствена енергия

Мрежови
централи

Името на самата система идва от начина й на работа, а именно – в паралел с мрежата. Тя се състои от фотоволтаични панели, мрежов инвертор (един или няколко) и разпределително

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Хибридни
централи

Тази система се нарича хибридна, защото може да извлича енергията от три източника – соларни панели, акумулаторен блок и местния доставчик на ел. eнергия

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Автономни
централи

Автономната система, както името подсказва, работи сама без допълнителен източник на енергия. Тя се състои от фотоволт. панели, хибриден инвертор, акумулаторен блок и

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Как работим?

Нашите услуги

Консултация

Проучване

Изготвяне на офертно предложение за изграждане на фотоволтаична система

Финансиране

Европейско и банково

Проектиране

Узаконяване

Сключване на предварителен договор с местната енергоразпределителна компания

Изграждане на фотоволтаична централа

Сключване на окончателен договор с местната енергоразпределителна компания

Застраховка на фотоволтаична централа

Поддръжка и следене на фотоволтаична централа

Имате невероятна идея за проект точно сега?