Относно проекта

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на покривна фотоволтаична централа върху производствена база с мощност 30kW, фотоволтаични панели Raisen 500W и инвертор Sungrow 30kW.