Мрежови
централи

Основни характеристики
Името на самата система идва от начина й на работа, а именно – в паралел с мрежата. Тя се състои от фотоволтаични панели, мрежов инвертор (един или няколко) и разпределително табло.

Тези системи, могат да работят на два принципа – изцяло за продажба на произведеното електричество или за собствена консумация.

Първи вариант
При първия вариант, фотоволтаичната система се присъединява директно към електропреносната мрежа посредством електромер и цялото произведено количество се отдава навън. В края на всеки месец, то бива отчетено и след издаването на платежен документ Ви се заплаща по цената, определена във Вашия договор за изкупуване. В момента е най-разпространена фотоволтаична система 30kW, понеже до тази мощност имате гарантирано изкупуване на енергията на преференциална цена, определена от КЕВР.
Разбираемо, бюрократичния процес по узаконяване на такава инвестиция може да притесни всеки потенциален инвеститор. Ние сме напълно готови да поемем тежестта, като подготвяме всички необходими документи, включително проект – част конструктивна и част електрическа.
За допълнителна информация, можете да прочетете повече на нашите страници „УСЛУГИ“ или “ЧЗД“

Втори вариант
При втория вариант фотоволтаичната система се присъединява към вътрешната мрежа на домакинството Ви. При наличието на производство от централата, произведената енергия влиза в системата на Вашето домакинство. Ако в този момент имате консумация, то тя бива задоволена приоритетно от фотоволтаичната система. Ако, обаче, производството на системата не успява да задоволи нуждите на домакинството в този момент, то количеството енергия което не достига, се допълва от външната мрежата.
Разбираемо, бюрократичния процес по узаконяване на такава инвестиция може да притесни всеки потенциален инвеститор. Ние сме напълно готови да поемем тежестта, като подготвяме всички необходими документи, включително проект – част конструктивна и част електрическа.

От друга страна, ако количеството произвеждана енергия е по-голямо, от това което консумирате в момента, то тогава имате две опции:

Опция 1
Излишното количество се отдава обратно в мрежата, посредством двупосочен електромер, който се монтира от енергопреносното дружество и тази енергия Ви се заплаща по определена цена, която е различна от посочената по-горе преференциална цена.

Опция 2
Ограничаване на производството, посредством умен електромер, който засича когато има излишна енергия. По този начин няма да имате взаимоотношения с ЕРП-то. При този вариант е хубаво да се пресметне добре, излишъкът, да не е повече от 15% от времето на работа, понеже тогава вече загубите ще са неоправдано големи и е хубаво да се замислите над един от другите два варианта.

Системата се състои от соларни панели, мрежови инвертор и разпределително табло.

Важно е да знаете, че тази система работи ВИНАГИ и САМО в синхрон с мрежата, което означава, че ако отпадне мрежата (т.е. електрозахранването), системата също ще прекъсне своята работа. Това е Европейска директива за безопасност, която има за цел да предпази от подаване на напрежение в мрежата, при извършване на ремонтни дейности.

Хибридни
централи

Тази система се нарича хибридна, защото може да извлича енергията от три източника – соларни панели, акумулаторен блок и местния доставчик на ел. енергия. Акумулаторите биват зареждани от произведената от фотоволтаичните панели енергия и са налични във всеки един момент от денонощието. Състои се от соларни панели, хибриден инвертор, акумулаторен блок и разпределително табло.

Най-често хибридната фотоволтаична система се изгражда за собствени нужди, т.е. когато искате да използвате произведената енергията за покриване на собствената консумация. Същевременно имате и сигурността на мрежата, за да не оставате без захранване. Тя може да бъде настройвана по много различни начини – да отдава излишъка в мрежата или да не го отдава и от кой източник на енергия да черпи с приоритет.

Оразмеряването на тази система зависи от доста фактори – целогодишно или сезонно ще се ползва системата, мощност на електроуредите, колко време на ден ще работят, местоположение на системата и други.

Ако в даден момент не може да се осигури необходимата енергия от централата, тогава на помощ идва резервният източник на захранване – мрежата от местното ЕРП.
Системата може да се използва на практика за всичко – видеонаблюдение, парково и улично осветление, домакинство, земеделски нужди и много други.

Трябва да се има предвид, че макар да звучи най-примамлива като структура, понеже има възможността да съхранява енергия и да я отдава когато няма слънце, тази функционалност носи и своята цена. При хибридните системи се използват друг тип инвертори, спрямо тези в мрежовите системи, които поради голямото количество възможности и функции, са по-скъпи. Също така, системата разполага с батерии, които не трябвa да се забравят като консуматив. Ако се заложи на много висок клас батерии, те могат да изкарат и над 10 години, но тогава и първоначалната инвестиция ще е много по-голяма.

Автономни
централи

Автономната система, както името подсказва, работи сама без допълнителен източник на енергия. Тя се състои от фотоволт. панели, хибриден инвертор, акумулаторен блок и разпределително табло.

Най-често тези системи се използват, когато нямате достъп до мрежата или е много скъпо да се свържете към нея, както и с цел избягването на тежката процедура, която съпътства присъединяването. Тя може да бъде с всевъзможни мощности, от това да захранва една обикновена лампа през нощта, до това да захранва цяла производствена база. На практика това е една хибридна система, но без външен източник на енергия.

Оразмеряването на тази система зависи от доста фактори (целогодишно или сезонно ще се ползва системата, мощност на електроуредите, колко време на ден ще работят, местоположение на системата) и най-сложна като процес, трябва да произвежда необходимото количество енергия, защото няма външен източник и недостига може да причини повреди в системата.

Важно: Без значение коя централа ще бъде подбрана то нейното разположение трябва да е такова, че да има южно изложение, както и да няма нещо, което да я засенчва в даден момент – дървета, сгради и др. Колкото по-дълго панелите са огрявани от слънцето, толкова по-голямо КПД има системата.

Видове клиенти

ЗА ДОМА

За битовият потребител е препоръчително да бъдат използвани фотоволтаични системи, работещи с хибридни инвертори. При тях възможностите са две: да захранват с ток избрана част от консуматорите в къщата или да захранват цялата къща. Потребителят може да допълни съществуващата фотоволтаична система с акумулатори, които съхраняват произведената енергия и могат да отдават електричество и в тъмната част на денонощието или при липса на захранване от електрическата мрежа. Домашните потребители е много важно да изберат според захранването от мрежата между трифазни и монофазни хибридни инвертори. Ползвателите на трифазни термопомпи за отопление, трифазни бойлери за топла вода и др. могат да захранват консуматорите си директно от слънчевите панели като недостигащата мощност се допълва автоматично от захранващата мрежа. В случай на излишък от произведена слънчева енергия, потребителят има възможност да я съхранява в акумулаторите или да я продава на енергоразпределителното дружество. Също така е важно да се знае, че хибридните инвертори са с ограничена максимална мощност. В битови могат да се използват и мрежови инвертори, които се връзват в паралел с мрежата и разпределят добитата от фотоволтаичната система енергия в инсталацията на цялата къща. При използването на мрежови инвертори при отпадане напрежение на мрежата не може да се използва и добитата енергия от фотоволтаичните панели. В случай, че желаете да се използва енергията при отпадане на захранване от мрежата са необходими закупуване на допълнителни устройства. Също така и за добавянето на акумулатори са необходими допълнителни устройва. Когато не желаете излишната енергия да отива към захранващата мрежа се добавят устройства за ограничаване на това.

ЗА БИЗНЕСА И ПРОИЗВОДСТВОТО

В бизнеса и производството, където често инсталираната фотоволтаична мощност е значително по-голяма от при битовите потребители, се използват мрежови инвертори, като в зависимост от изградената фотоволтаична централа инверторът се свързва в паралел с мрежата, така че да може да разпределя добитата енергия равномерно по цялото производство. Тук възможността за отдаване на излишната енергия с цел продажба към доставчика на електроенергия се осъществява в съответствие с присъединителната мощност на предприятието. Пример: ако сте присъединени на 30 kW и имате излишък от 50 kW е необходимо разширение на присъединителните елементи (кабели, комутационна апаратура и т.н.). Ако потребителя не желае да продава излишната енергия, то се монтира ограничител за износ на електроенергия от изградената система. Също така този ограничител може да определя колко от излишната енергия да продавате и колко да остава за собствена употреба. При желание за продажба на енергия е необходимо да се обърнете към енергоразпределителното дружество за становище.

ПРОИЗВОДСТВО ЗА ТЪРГОВИЯ

Производителите с цел продажба могат да използват различни видове конструкции – както наземни, така и покривни и мрежови инвертори с големи мощности или повече на брой инвертори с малки мощности. За производителите на енергия с цел търговия е необходимо да са запознати с възможността на съществуващата енергоразпределителна мрежа за пренос на енергия. Пример: ако имотът е присъединен на 30 kW, а искате да продавате 100 kW разширението на електрическите съоръжения е за сметка на потребителя. Ако имотът въобще не е присъединен към  електроразпределителната мрежа, изграждането на електрическите съоръжения става само след становище на ЕРП и за сметка на потребителя.

ИЗВЪН МРЕЖАТА

За отдалечени от енергийната мрежа обекти (вила, селскостопански постройки и т.н)  може да бъде използвана фотоволтаична система, която работи изцяло самостоятелно с възможност за включване на допълнителни акумулаторни елементи за захранване в тъмната част на денонощието. За този вид обекти могат да бъдат използвани автономни инвертори с ограничена максимална мощност, които имат възможност да захранват обекта с 230V като същевременно зареждат акумулатори.

За преместваеми обекти (каравани, палатки и т.н.) в зависимост от използваното напрежение в тях (12V/24V или 220-230V) възможностите са за използване на соларен контролер за зареждане на акумулатори (12V/24V/38V) и/или хибридни инвертори с възможност на подаване на напрежение 220-230V. Предлагат се гъвкави фотоволтаични панели с възможност за директно залепване върху повърхностите на обекта или на навеси. Също така могат да се използват преносими сгъваеми панели за по-компактно превозване или обикновени фотоволтаични панели.