Относно проекта

Oкабеляване, заземяване, настройка, тестване и пускане в експлоатация на фотоволтаична централа 100.44 kWp