Относно проекта

  • Date: Март 2023
  • Client: Частен клиент
  • Category:
  • Address: гр. София, бул. Симеоновско шосе
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на покривна фотоволтаична централа върху покрив на частен дом.