Относно проекта

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на покривна фотоволтаична централа върху метанстанция и наземна конструкция към нея. МОЩНОСТ 240kW, фотоволтаични панели Trina Solar 645W, инвертори Sungrow 50kW