Според обновения План за възстановяване от настоящото правителство, ще бъдат отделени близо 1 милиард и 800 милиона лева за цялостно енергийно модернизиране на многофамилни, търговски и публични сгради.

Целта на проекта е да се повиши използването на ЕВИ при крайното потребление в сектор домакинства чрез финансиране закупуването и инсталиране на фотоволтаични системи и слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване (БГВ).

Според описаното в текста публикуван на страницата на Министерския съвет целта включва изграждането на фотоволтаични системи до 10 kW . Максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се предвижда да е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв. Енергийно бедни домакинства, могат да кандидатстват за безвъзмездното финансиране до 100% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Около 10 000 домакинства ще могат да се възползват от предоставените средства. Гено Генов – шеф на компания за мебели с вече инсталирана система казва, че би се възползвал и от средствата по Плана за възобновяване, с цел да си направи фотоволтаична система у дома.

Експертите са категорични, че България би трябвало да завърши промените в закона, с цел да могат семействата да кандидатстват по облекчени процедури за производството на енергия за собствени нужди.