Консултация

Консултацията може да бъде извършена по телефон или в среща между двете страни. В нея ще бъде отговорено на всички въпроси, които клиента иска да зададе и от които се интересува. Ще бъде изслушан и консултиран според нуждите му.

Проучване

След като клиента е задал своите въпроси и е решил, че ние сме фирмата, която ще изгради неговата фотоволтаична система, преминаваме към проучването, а то ще включва: 2.1. Оглед на място 2.2. Становище от местното ЕРП (услугата е само за територията на София и заплаща).

Изготвяне на офертно предложение за изграждане на фотоволтаична система

След като наш екип от проектант, конструктор и строител са посетили обекта и са изяснили всички нужди на клиента, се изготвя оферта за фотоволтаична система.

Европейско финансиране

Ако към дадения момент има налична европейска програма за финансиране на източници за производство на зелена енергия и клиента отговаря на критериите за нея, то той ще може да кандидатства за европейски средства.

Проектиране

Изготвяне на работен и конструктивен проект от правоспособни проектанти и конструктори и съгласуван с възложителя.

Узаконяване

След като проекта е готов, той се внася в общината, в който район ще бъде изградена фотоволтаичната централа, която от своя страна издава разрешително за строеж (услугата е само за територията на София).

Сключване на предварителен договор с местната енергоразпределителна компания

Когато възложителя разполага с разрешително за стоеж и е избрал опцията "продаване на местното ЕРП", то той следва да сключи предварителен договор с горе споменатото енергоразпределително дружество за обратно изкупуване на ел. енергия (услугата е само за територията на София).

Изграждане на фотоволтаична централа

Когато са налични проекти и разрешително за строеж, преминаваме към изграждане на ФВЕЦ на обекта на възложителя. Услугата включва доставка на материалите, монтаж, пуск и настройки на системата. 8.1. Доставка на материали 8.2. Монтаж 8.3. Настройка на системата 8.4. Пускане на системата в действие.

Сключване на окончателен договор с местната енергоразпределителна компания

След като обекта е изграден, се подписва договор местната ЕРП за обратно изкупуване на ел. енергия (услугата е само за територията на София).

Застраховка на фотоволтаична централа

Клиента може да застрахова своето съоръжение срещу природно бедствие.

Поддръжка и следене на фотоволтаична централа

Пълен мониторинг на системата и алармиране на клиента, ако има неизправност в нея.