Solar panel on blue sky background, Alternative energy concept,Clean energy,Green energy.

ЗА ДОМА

За битовият потребител е препоръчително да бъдат използвани фотоволтаични системи, работещи с хибридни инвертори. При тях възможностите са две: да захранват с ток избрана част от консуматорите в къщата или да захранват цялата къща. Потребителят може да допълни съществуващата фотоволтаична система с акумулатори, които съхраняват произведената енергия и могат да отдават електричество и в тъмната част на денонощието или при липса на захранване от електрическата мрежа. Домашните потребители е много важно да изберат според захранването от мрежата между трифазни и монофазни хибридни инвертори. Ползвателите на трифазни термопомпи за отопление, трифазни бойлери за топла вода и др. могат да захранват консуматорите си директно от слънчевите панели като недостигащата мощност се допълва автоматично от захранващата мрежа. В случай на излишък от произведена слънчева енергия, потребителят има възможност да я съхранява в акумулаторите или да я продава на енергоразпределителното дружество. Също така е важно да се знае, че хибридните инвертори са с ограничена максимална мощност. В битови могат да се използват и мрежови инвертори, които се връзват в паралел с мрежата и разпределят добитата от фотоволтаичната система енергия в инсталацията на цялата къща. При използването на мрежови инвертори при отпадане напрежение на мрежата не може да се използва и добитата енергия от фотоволтаичните панели. В случай, че желаете да се използва енергията при отпадане на захранване от мрежата са необходими закупуване на допълнителни устройства. Също така и за добавянето на акумулатори са необходими допълнителни устройва. Когато не желаете излишната енергия да отива към захранващата мрежа се добавят устройства за ограничаване на това.

ЗА БИЗНЕСА И ПРОИЗВОДСТВОТО

В бизнеса и производството, където често инсталираната фотоволтаична мощност е значително по-голяма от при битовите потребители, се използват мрежови инвертори, като в зависимост от изградената фотоволтаична централа инверторът се свързва в паралел с мрежата, така че да може да разпределя добитата енергия равномерно по цялото производство. Тук възможността за отдаване на излишната енергия с цел продажба към доставчика на електроенергия се осъществява в съответствие с присъединителната мощност на предприятието. Пример: ако сте присъединени на 30 kW и имате излишък от 50 kW е необходимо разширение на присъединителните елементи (кабели, комутационна апаратура и т.н.). Ако потребителя не желае да продава излишната енергия, то се монтира ограничител за износ на електроенергия от изградената система. Също така този ограничител може да определя колко от излишната енергия да продавате и колко да остава за собствена употреба. При желание за продажба на енергия е необходимо да се обърнете към енергоразпределителното дружество за становище.

ПРОИЗВОДСТВО ЗА ТЪРГОВИЯ

Производителите с цел продажба могат да използват различни видове конструкции – както наземни, така и покривни и мрежови инвертори с големи мощности или повече на брой инвертори с малки мощности. За производителите на енергия с цел търговия е необходимо да са запознати с възможността на съществуващата енергоразпределителна мрежа за пренос на енергия. Пример: ако имотът е присъединен на 30 kW, а искате да продавате 100 kW разширението на електрическите съоръжения е за сметка на потребителя. Ако имотът въобще не е присъединен към  електроразпределителната мрежа, изграждането на електрическите съоръжения става само след становище на ЕРП и за сметка на потребителя.

ИЗВЪН МРЕЖАТА

За отдалечени от енергийната мрежа обекти (вила, селскостопански постройки и т.н)  може да бъде използвана фотоволтаична система, която работи изцяло самостоятелно с възможност за включване на допълнителни акумулаторни елементи за захранване в тъмната част на денонощието. За този вид обекти могат да бъдат използвани автономни инвертори с ограничена максимална мощност, които имат възможност да захранват обекта с 230V като същевременно зареждат акумулатори.

За преместваеми обекти (каравани, палатки и т.н.) в зависимост от използваното напрежение в тях (12V/24V или 220-230V) възможностите са за използване на соларен контролер за зареждане на акумулатори (12V/24V/38V) и/или хибридни инвертори с възможност на подаване на напрежение 220-230V. Предлагат се гъвкави фотоволтаични панели с възможност за директно залепване върху повърхностите на обекта или на навеси. Също така могат да се използват преносими сгъваеми панели за по-компактно превозване или обикновени фотоволтаични панели.